The Olympic Database

The Results for KONDAKOV, Yury

Olympiad Medal Results

1976: Speed skating - 1500m Men

1976: Speed skating - 1500m Men

Athlete Nation Medal
STORHOLT, Jan Egil Norway Gold
KONDAKOV, Yury Soviet Union Silver
VAN HELDEN, Hans Netherlands Bronze

About