The Olympic Database

The Results for VOYEVODIN, Aleksey

Olympiad Medal Results

2004: Athletics - 50km walk Men

2004: Athletics - 50km walk Men

Athlete Nation Medal
KORZENIOWSKI, Robert Poland Gold
NIZHEGORODOV, Denis Russian Federation Silver
VOYEVODIN, Aleksey Russian Federation Bronze

About